FANDOM


Menschen Bearbeiten

Figur Seiyū
Basara Nekki Nobutoshi Hayashi (Dialoge), Yoshiki Fukuyama (Gesang)

Mensch-Zentradi-Hybride Bearbeiten

Figur Seiyū
Gamlin Kizaki Takehito Koyasu
Mylene Flare Jenius Tomo Sakurai (Dialoge), Chie Kajiura (Gesang)

Zentradi Bearbeiten

Figur Seiyū
Veffidas Feaze Urara Takano

Protodevlin Bearbeiten

Figur Seiyū
Sivil